Žlahtnjenje & Preizkušanje

RWA sodeluje v žlahtniteljskih programih direktno prek svoje žlahtniteljske hiše Saatzuht Gleisdorf pri koruzi, grahu, soji in oljni buči. Najboljše sorte, ki prihajajo iz žlahtniteljskega programa Saatzuht Gleisdorf, tržimo pod blagovno znamko G-Seed.

Dolgoletno sodelovanje skupine RWA z mnogimi mednarodnimi žlahtnitelji omogoča izbiro najboljših sort in možnost ponuditi tržišču popoln izbor sort poljščin pod blagovno znamko G-Seed.

V podjetju RWA vse sorte več let intenzivno preizkušamo, preden jih začnemo tržiti pod blagovno znamko G-Seed. Vsako leto naša razvojna skupina strokovnjakov kritično opazuje in ovrednoti rezultate preizkušanja sort. Naša mreža preizkušanja obsega kar 50.000 mikro parcel po vsej Evropi in omogoča preizkušanje v različnih klimatskih pogojih širom kontinenta. To prinaša rezultate, ki dajejo točne informacije za izbiro najbolj prilagojenih sort, ki jih je možno tudi uspešno tržiti.