S semeni G-Seed si zagotovite uspeh v pridelavi.

Sorte G-Seed so na voljo ekskluzivno pri podjetju RWA Raiffeisen Ware Austria AG ali pri njegovih hčerinskih podjetjih v različnih državah.

 • Visok pridelek in odličen izgled

  Sorte G-Seed prinašajo visoke pridelke odlične kakovosti, kar je osnova za finančno uspešnost pridelave.

 • Inovativnost pri glavnih in nišnih poljščinah

  Semena G-Seed pridelovalcem prinašajo novosti v pridelavi glavnih in nišnih poljščin. S tem se poveča možnost izbire sort za pridelovalce.

 • Odlično razmerje med ceno in vrednostjo

  Sorte semen G-Seed so odlična izbira za pridelovalce, ki iščejo pošteno razmerje med stroški in vrednostjo.

S sortami G-Seed sledimo sodobni dodelavi semen in izboljšavam

 • Sodobni dodelovalni obrati za semena

  Naši sodobni dodelovalni obrati za semena pripravljajo visokokakovostno seme G-Seed v srednji Evropi.

 • Stalne izboljšave

  Naše naložbe v razvoj in izboljšanje sort zagotavljajo velik izbor za moderno kmetovanje. Naši žlahtnitelji z več kot 100-letnimi izkušnjami v žlahtnjenju žit in več kot 60-letnimi izkušnjami v žlahtnjenju soje, boba, koruze, buč in drugih poljščin zagotavljajo stalno oskrbo z novim genetskim materialom. Redno vpisujemo nove sorte na evropsko sortno listo.